MER INFORMATION

Henrik Vernersson
Fastighetschef
0470-70 17 85
henrik.vernersson@vidingehem.se

VIDINGEHEMS BYGGPROJEKT

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Info om Bygghandboken 

Vår bygghandbok

Tydliga riktlinjer gav lågt byggpris 

Vidingehem strävar alltid efter långsiktiga och genomtänkta lösningar som leder till minskade kostnader och ger våra hyresgäster ökad trivsel, trygghet och tillgänglighet.

Vår bygghandbok är ett komplement till Boverkets byggregler (BBR). Den har vuxit fram ur vår långa erfarenhet av byggnation och förvaltning. Syftet med handboken är dels att säkerställa den höga kvalitet vi alltid eftersträvar i våra projekt, dels att genom regelbundna revideringar ligga i takt med utvecklingen av nya material och metoder.

Vi ställer höga krav på oss själva och vi förväntar oss kvalitet, ordning och reda av våra arkitekter, projektörer och entreprenörer. I de fall det framkommer förslag på bättre lösningar eller material än de vi anger, är vi alltid beredda att lyssna – syftet är ju att åstadkomma bästa möjliga resultat. Bygghandboken ger oss ett gemensamt och kraftfullt verktyg i det arbetet.

Slutligen är vi stolta över att vara en viktig del i utvecklingen av Europas grönaste stad. Självklart är vi miljödiplomerade och miljömedvetenheten genomsyrar vårt arbete – vi förväntar oss samma förhållningssätt av våra samarbetspartners.