Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vi började
vårt arbete
från grunden

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Tillgänglighetspris

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

2004 fick vi Växjö kommuns Tillgänglighetspris. Sedan dess har vi utvecklat vårt arbete på flera fronter.

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

I december 2004 tilldelades Vidingehem Växjö kommuns Tillgänglighetspris. I motiveringen stod bland annat:

”Vidingehem AB har insett betydelsen av att bostäder är tillgängliga och företaget har i handling visat att tillgänglighet är ett positivt vardagsarbete.”

Det var ett kvitto på att vi är på rätt väg och faktiskt ligger i framkant. Så vi är stolta. Men inte nöjda – vi fortsätter att hela tiden utveckla vårt tillgänglighetsarbete.