OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
LammhultKöpmannagatan 91 ROK50,45116087-001Visa
LammhultKöpmannagatan 92 ROK636262087-002Visa