Brandvarnare

I din lägenhet finns en brandvarnare som är ansluten till el. En grön kontrollampa indikerar att brandvarnaren är spänningssatt. Brandvarnaren är försedd med ett backup-batteri som automatiskt tar över strömförsörjningen vid strömavbrott. Prova regelbundet brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Brandvarnaren ska också rengöras regelbundet. Särskild bruksanvisning finns i separat pärm i lägenheten. Vid konstaterad brand ring omgående SOS 112.